Připravte se na elektronickou evidenci tržeb již nyní


Společnost Xperience nabízí podnikatelům z oboru gastro, kterých se dotkne první vlna povinné elektronické evidence tržeb řešení na bázi pokladního systému Cash OnLine. Připravte se s předstihem na nový zákon a vyzkoušejte si zdarma náš pokladní systém


© 2016 Xperience International, Ltd.

All rights reserved.